Terughuren

Terughuren, verzilveren van overwaarde, welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de overwaarde uit uw eigen woning te halen, verzilveren. U kunt natuurlijk uw eigen huis eerst verkopen en daarna verhuizen naar een ander huis dat u heeft gekocht of gaat huren. Maar wellicht is deze mogelijkheid voor u geen optie omdat u zo verknocht bent aan uw huis en uw sociale leven zich afspeelt in uw vertrouwde omgeving. Ook kan het zijn dat er geen betaalbare woningen zijn in uw directe buurt om naar te verhuizen. Als u niet wilt verhuizen maar wel uw overwaarde wilt verzilveren zijn er 2 mogelijkheden over:
U kunt bij uw bank een hypotheek opnemen of u kunt uw huis verkopen en direct weer terughuren.

U verkoopt uw eigen huis en u huurt uw huis direct terug

U wilt graag meer weten over uw financiële mogelijkheden van uw eigen huis verzilveren. U wilt geld uit uw huis vrij maken om bijvoorbeeld een schenking te doen aan de kinderen of om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen. Als u graag in uw vertrouwde omgeving wilt blijven wonen en uw overwaarde uit uw huis wilt halen kunt u uw eigen huis aan ons verkopen en daarna direct van ons terughuren. U hoeft dan niet te verhuizen en krijgt de beschikking over uw overwaarde die u naar eigen inzicht kan besteden. U blijft in u vertrouwde woning wonen en betaalt maandelijks huur. Het onderhoud komt vanaf het moment van verkoop en terughuur voor onze rekening. Een technisch dienst bij u in de buurt zal het onderhoud en het opvolgen van storingen van u overnemen.

Komt mijn Huis ook in aanmerking?

Wie komen er in aanmerking voor Eigen Huis Terughuren:

  • – Uw leeftijd als oudste eigenaar is 60 jaar of ouder.
  • – De marktwaarde van uw huis ligt tussen 125.000 Euro en 400.000 Euro.
  • – Uw woning betreft een eengezinswoning of appartement
  • – Uw woning staat in de randstad of in de grootstedelijke gebieden
  • – Uw huis is in goede staat en uw huis is gelegen in een courante buurt en omgeving.
  • – Woningen op erfpachtgrond is mogelijk, echter is een en ander afhankelijk van het erfpachtcontract.
  • – U heeft minimaal 50% van de hypotheek op uw huis afgelost.
  • – Uw maandelijkse netto inkomsten zijn minimaal 2 keer de maandhuur.

Geniet van de overwaarde van uw eigen huis

U wilt graag van uw oude dag genieten en soms is er meer financiële ruimte dan u denkt. Met het verzilveren van uw overwaarde komen er financiële middelen vrij. U kunt de overwaarde gebruiken om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen. Ook kunt u belastingvrij schenken aan kinderen of kleinkinderen. U zou natuurlijk ook meer zorg kunnen inkopen als daar de noodzaak toe is. En wat zou het leuk zijn om die mooie reis te maken.

STAP 1 : u verkoopt uw woning

Samen met u bekijken we of uw woning in aanmerking komt voor de optie eigen huis verkopen en direct terughuren. Er wordt met u een afspraak gemaakt om alles door te spreken. Het adviesgesprek is gratis en verplicht u tot niets. Als uw huis geschikt is, en wij hebben ook een particulier kunnen interesseren voor de aankoop van uw huis, wordt uw huis getaxeerd door een onafhankelijke NVM makelaar bij u in de buurt en wordt uw huis technisch gekeurd door de Vereniging Eigen Huis. Na de taxatie en de technische keuring sturen wij u een waardebepaling en een offerte, of, indien de technische keuring veel gebreken heeft aangetoond, sturen wij u een een afwijzing. De kosten van taxatie en bouwkundige keuring zijn voor rekening Eigen Huis Terughuren als de verkoop doorgaat. Indien de verkoop niet door, dan betaalt u de helft van de kosten.

STAP 2: uw verkochte woning direct terug huren

Na de verkoop van uw huis blijft u gewoon in uw vertrouwde huis wonen. U krijgt van ons een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd conform de Nederlandse huurwetgeving. Vanaf nu betaalt u maandelijks huur aan ons. De huur wordt berekend als een percentage van de getaxeerde marktwaarde van het huis. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. Het voorschot op de huur bedraagt 3 maanden. Het onderhoud van het huis wordt door ons verzorgd. Een professionele technisch dienst bij in de regio zal het onderhoud overnemen.

STAP 3 : beëindigen van de huurperiode

U heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd. Echter kan het moment aandienen dat u de woning wilt verlaten. U kunt het huurcontract opzeggen waarbij u rekening houdt met de opzegtermijn van 3 maanden. U kunt de huur altijd opzeggen, er worden geen kosten in rekening gebracht voor het opzeggen van de huur. Bij overlijden is de opzegtermijn 1 maand.

Hoeveel ontvang ik voor mijn eigen huis

U kunt in totaal 100% van de getaxeerde waarde van uw huis ontvangen. Als u huis in aanmerking komt voor de optie eigen huis verkopen en direct terughuren en er is een geïnteresseerde koper, dan is het eerste bedrag dat u ontvangt van de notaris 90% van de getaxeerde waarde van de woning. Uw eigen huis wordt bijvoorbeeld door de NVM makelaar getaxeerd op 180.000 Euro. De notaris betaalt u dan 90% van deze waarde van 180.000 Euro, dat uitkomt op 162.000 Euro. De enige kosten die daar vanaf gaan zijn de eenmalige verkoopkosten van 1,5%. De kosten koper zijn voor rekening van Eigen Huis Terughuren. Als u minimaal 4 jaar heeft gehuurd krijgt u tevens een premie van maximaal 10% afhankelijk van de verkoopopbrengst bij verlaten van de woning. Zo ontvangt u in bovenstaand voorbeeld een premie van 18.000 Euro indien de verkoopopbrengst bij verlaten van de woning 180.000 Euro of hoger is. U ontvangt 9.000 Euro indien de verkoopopbrengst 171.000 Euro is. U ontvangt geen premie indien de verkoopopbrengst 162.000 Euro of lager is. Rekenvoorbeeld.

Hoeveel bedraagt de huur bij eigen huis terughuren

Na verkoop van uw huis blijft u in uw huis wonen en betaalt maandelijks huur aan ons. De hoogte van de huur bedraagt 6,0% van de getaxeerde marktwaarde het huis. Uw eigen huis wordt bijvoorbeeld door de NVM makelaar getaxeerd op 180.000 Euro. U betaalt dan 6,0% van deze waarde van 180.000 Euro, dat uitkomt op 10.800 Euro per jaar. Per maand bedraagt de huur dan 900 Euro. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

Is minder huur per maand ook mogelijk?

Het is ook mogelijk het huurbedrag dat u maandelijks moet betalen te verlagen waarbij u nog steeds in aanmerking kan komen voor 100% van de marktwaarde van de woning. Het enige verschil is dat de verhouding eerste betaling bij verkoop van de woning lager is, en de tweede betaling van de premie bij verlaten van de woning hoger. Met name als u een duurdere woning heeft en/of als u de overwaarde niet geheel nodig heeft kan dit voor u interessant zijn. Standaard is de verhouding eerste betaling en slotbetaling 90/10 met een huurbedrag van 6% over de getaxeerde waarde. De andere mogelijkheden zijn:
verhouding 90/10: 6,000%
verhouding 85/15:  5,670%
verhouding 80/20: 5,340%
verhouding 75/25:  5,101%
verhouding 70/30: 4,690%
NB: deze percentages gelden als voorbeeld bij een huur van minimaal 4 jaar, en gesteld dat de verkoopopbrengst bij verlaten van de woning minimaal gelijk is aan de destijds getaxeerde waarde bij verkoop van de eigen woning.

Wie regelt het onderhoud bij terughuren

Als u uw woning aan ons heeft verkocht en daarna direct terug huurt hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het onderhoud van de woning. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een technische dienst bij u in de regio en de kosten zijn uiteraard voor ons. De technische dienst is altijd snel ter plaatse als er zich een storing voordoet.


Heeft u een vraag, of wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoon nummer

Onderwerp

Uw bericht

Controle vraag (ivm spam):